2019 – XUÂN YÊU THƯƠNG TẠI QUẢNG NGÃI

Mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019, Công ty Đức Trí lại tiếp tục viết thêm câu chuyện yêu thương của mình đến với các lão thành cách mạng tại tỉnh Quảng Ngãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *