BÀN GIAO BỘ MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT JAGUAR 75HP/55KW

Hoàn thành – bàn giao bộ máy nén khí biến tần Jaguar 75HP và công trình thi công hệ thống khí nén cho toàn nhà máy.
Gặp anh từ tháng 7
Bắt đầu hợp tác làm việc với anh từ tháng 8
Đến nay dự án mới chính thức hoàn thành hoàn chỉnh nhất.
Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều từ sự chân thành trong mỗi cái bắt tay 🥰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *