THI CÔNG HỆ THỐNG KHÍ NÉN JAGUAR 50HP – XƯỞNG GỖ

Công ty Đức Trí sau 2 tuần lễ đã hoàn thành kịp tiến độ – Thi công lắp đặt hệ thống khí nén tại xưởng gỗ – Huế.

Cung cấp 2 máy nén khí trục vít Jaguar với công suất mỗi máy là 50HP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *