CHÀO ĐÓN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA MÁY NÉN KHÍ JAGUAR ĐÀI LOAN ĐẾN THAM QUAN

Máy nén khí Jaguar Taiwan mở gian hàng triển lãm SECC tại TP.HCM Và chuyến tham quan Showroom công ty máy nén khí Đức Trí – Đại lý ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam – Hợp tác 14 năm.
Công ty Đức Trí trân trọng cảm ơn Mr Han – General Manager và Jack đã đến tham quan, làm việc cùng công ty Đức Trí. Đây là một vinh dự và niềm tự hào, là nguồn động lực để thúc đẩy tập thể nhân viên Đức Trí cố gắng phấn đấu nhiều hơn. Máy nén khí Đức Trí cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ từ công ty Jaguar Đài Loan.
Rất mong chúng ta sẽ mãi hợp tác cùng nhau.
Trân trọng! 🌻🌻🌻
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'JAGUAR Leader of PM Screw Compressor .Highly Energy Saving DAIWAN WAN Two-stage compressor Vacuum Pump 1 rew comp'Có thể là hình ảnh về 8 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 13 người và văn bản cho biết 'ỐNG ĐAI LÝ MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIÊT NAM RUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIỆT NAM WELCOME MR. HAN GENERAL MANAGER OF JAGUAR AIR COMPRESSOR TO VISIT DUC TRI COMPANY KHÍ nuyên lọckhí, phụtùng ,TDương SĐT: 937.767.587 D2-16 NHPHÚ2 NDƯƠNG'Có thể là hình ảnh về 13 người, xe jeep và văn bản cho biết 'WELCOME MR HAN GENERAL MANAGER OF JAGUAR AIR COMPRESSOR TO VISIT DUC TRI COMPANY ỐNG ĐẠI LÝ MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIỆT NAM RUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIỆT NAM @ huyên khí,m máy énkhí www.ductrico.com Địachi chứa ứakhí SĐT:0937.767.587 D2-16 16 THUAN BƯONG A'
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học, đồ chơi trẻ em và văn bảnCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và văn bảnCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và văn bảnCó thể là hình ảnh về 6 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 6 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'TáNG ĐẠI LÝ MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIỆT NAM TRUNG TÂM BẢO HÀNH MÁY NÉN KHÍ JAGUAR VIỆT NAM JAGUAK WELCOME MR. HAN- GENERAL MANAGER OF JAGUAR AIR COMPRESSOR TO VISIT DUC TRI COMPANY Chuyên cung náy icông thống máy nénk eb:www.ductrico.com ịach LôD2-16, sấy chứa khí, tùng Bình Dương ĐT:0937.767.587 D2-16 KHUDÂN VNPHÚ2 THUA BINHDƯƠNG'Có thể là hình ảnh về 7 người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *